Fernando G√≤mez on GATE Magazine

GATE Magazine cover story
photo: ©Fernando Gomez @Aura Photo Agency